Velkajärjestelylaki muutosten edessä

Suomen velkajärjestelylaki on mahdollisesti muutosten edessä. Syynä velkojärjestelylain muutospaineisiin on kuluttajien hallitsemattoman lainaamisen aiheuttamat seuraukset.

Oikeusministeriön työryhmä pohtii muutoksia velkajärjestelylakiin kuluttajien osittain holtittoman lainaamisen vuoksi. Samoille henkilöille voi kasautua lukuisia pikavippejä ja kulutusluottoja ennen kuin velkaongelmiin todella tartutaan ja kierre saadaan katkaistua.

Velkajärjestely on mahdollista yksityishenkilöllä vain kerran elämässä. Nykyisin kuitenkin noin 10 % velkajärjestelyhakemuksista tulee jo kerran velkajärjestely-menettelyn läpikäyneiltä.

Idea on, että velkajärjestely on se viimeinen keino katkaista velkakierre, mikäli vekojien kanssa ei saa tehtyä riittävän kattavaa maksusopimusta. Nykyään suurin osa velkajärjestelyä hakevista ovat itse saattaneet itsensä holtittomalla lainaamisella tai maksujen maksamattajättämisellä. Vielä 90-luvulla velkajärjestely oli lähinnä lainojen takaajia ja konkurssin tehneitä yrittäjiä varten.

Oikeusministeriön työryhmä on ehdottanut maksuohjelman lyhentämistä ja valallisille lyhennyksistä vapaita kuukausia. Myös nuoret halutaan saattaa helpommin velkajärjestelyn piiriin.

Työryhmä ei ole vielä tehnyt päätöksiä uudesta velkajärjestelylaista. Keskuskauppakamari on kritisoinut oikeusministeriön työryhmän ehdotusta siitä, että se palkitsisi huonosti raha-asiansa hoitavaa kevennetyllä velkajärjestelyllä.